You are here

Aplikační bod W

Zlomeniny

Cíl aplikace: 

Cílem je urychlení hojení.

Slovensky
Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 15 - zlomeniny.
Doporučený počet denních expozic: 
2 – 3, opakovať počas liečby.
Aplikační body: 

Poamputačné a fantómové bolesti

Cíl aplikace: 

Cieľom je urychlenie hojenie ran.

Slovensky
Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 18 – poamputačné bolesti.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3, opakovať počas trvania bolesti.
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Pooperačné stavy

Cíl aplikace: 

Cieľom je urýchlenie regenerace organismu

Slovensky
Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 14 – pooperačný stav, je možné použiť aj pre poúrazové stavy.
Doporučený počet denních expozic: 
1 až 2, opakovať do vyhojenia
Aplikační body: 

Celulitída

Celulitída je väčšinou kozmetický problém, ale vo štvrtom štádiu rozvoja je aj problémom zdravotným. Koža je výrazne zle prekrvená, chladná, opuchnutá, citlivá na dotyk a tlak, sú hmatateľné početné hrčky a zatvrdliny a narastá riziko zdravotných komplikácií. Celulitídou sú prevažne postihnuté ženy (až 90 %), hlavne od stredného veku, ale vyskytuje sa od mladosti, prevažne u osôb s nadváhou a poruchou metabolizmu tuku. Môžu ju však mať aj ženy štíhle s normálnou hmotnosťou.

Cíl aplikace: 

Z príčin vzniku celulitídy vyplýva aj boj proti nej. Cieľom je zlepšenie cievneho a lymfatického obehu, zlepšenie prísunu okysličenej krvi, odplavenie metabolitov, škodlivín a odbúravanie nadbytočných tukových podkožných zásob a vankúšikov. Nízkofrekvenčná pulzová magnetoterapia svojím výrazným vazodilatačným, protiopuchovým, protizápalovým a detoxikačným efektom pomáha ostatným liečebným postupom a pohybovým aktivitám (lymfodrenáže, spevňovanie ochabnutého väziva, diétne režimy, zdravotná kozmetika) v lepšej efektivite pri likvidácii tohto problému.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Magnetoterapiu aplikujeme na postihnuté miesta, používame poduškové aplikátory alebo solenoidy, vždy však tak, aby boli čo najlepšie a zároveň pohodlne priložené na postihnuté miesta. Funkčný cievny a lymfatický systém si vyžaduje aj správny pitný režim, ktorý je zároveň podmienkou všetkých detoxikačných pochodov.
Nízkofrekvenčná pulzová magnetoterapia umožňuje prípravu magnetizovanej vody, ktorá má
zvýšenú schopnosť odvádzať z tela splodiny látkovej výmeny a vhodne doplňuje celkovú liečbu.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Používať program č. 28 – regenerácia. Je možné občas (cca 2 × týždenne) striedať s programom č. 2 – medical program.
Doporučený počet denních expozic: 
2 – najlepšie zdvojené aplikácie
Celkový orientační minimální počet expozic: 
(dĺžka liečby) – do úpravy ťažkostí, rádovo mesiac. Pretože ide väčšinou o pretrvávajúcu dispozíciu organizmu, odporúčame aplikácie v niekoľkých mesačných intervaloch preventívne
Aplikační body: 

Pooperační stavy

Cíl aplikace: 

Cílem je urychlení regenerace organismu.

Česky
Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 14 - pooperační stav, lze použít i pro poúrazové stavy.
Doporučený počet denních expozic: 
1 až 2, opakovat do vyhojení.
Aplikační body: 

Svalová únava, před masáží, relaxace

Cíl aplikace: 

Cílem je prokrvení, uvolnění a regenerace svalstva a organizmu.

Česky
Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 27 - svalová únava, č. 29 - před masáží, č. 30 - relaxace.
Doporučený počet denních expozic: 
20 - 45 minut po fyzické únavě nebo před masáží.
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Poamputační a fantomové bolesti

Cíl aplikace: 

Cílem je urychlení hojení ran.

Česky
Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 18 - poamputační bolesti.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3, opakovat po dobu trvání bolesti.
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Zlomeniny

Cíl aplikace: 

Cílem je urychlení hojení.

Česky
Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 15 - zlomeniny.
Doporučený počet denních expozic: 
2 - 3, opakovat po dobu léčby.
Aplikační body: 

Celulitida

Celulitida je většinou kosmetický problém, ale ve čtvrtém stadiu rozvoje je i problémem zdravotním. Kůže je výrazně špatně prokrvená, chladná, zbytnělá, citlivá na dotek a tlak, jsou hmatné četné bulky a zatvrdliny a narůstá riziko zdravotních komplikací. Celulitidou jsou převážně postiženy ženy ( až 90 % ), hlavně od středního věku, ale vyskytuje se od mládí, převážně u osob s nadváhou a poruchou metabolizmu tuku. Mohou ji však mít i ženy štíhlé s normální hmotností.

Cíl aplikace: 

Z příčin vzniku celulitidy vyplývá i boj proti ní. Cílem je zlepšení cévního a lymfatického oběhu, zlepšení přísunu okysličené krve, odplavení metabolitů, škodlivin a odbourávání nadbytečných tukových podkožních zásob a polštářků. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie svým výrazným vazodilatačním, protiotokovým, protizánětlivým a detoxikačním efektem napomáhá ostatním léčebním postupům a pohybovým aktivitám (lymfodrenáže, zpevňování ochablého vaziva, dietní režimy, zdravotní kosmetika) v lepší efektivitě při likvidaci tohoto problému.

Česky
Způsob aplikace: 

Magnetoterapii aplikujeme na postižená místa, používáme poduškové aplikátory nebo solenoidy, vždy ale tak, aby byly co nejlépe a zároveň pohodlně přiloženy na postižená místa. Funkční cévní a lymfatický systém vyžaduje také správný pitný režim, který je zároveň podmínkou všech detoxikačních pochodů. Nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie umožňuje přípravu magnetizované vody, která má zvýšenou schopnost odvádět z těla zplodiny látkové výměny a vhodně doplňuje celkovou

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Používat program č. 28 - regenerace. Lze občasně (cca 2x týdně) střídat s program č. 2 - medical program.
Doporučený počet denních expozic: 
2 - nejlépe zdvojené aplikace
Celkový orientační minimální počet expozic: 
(délka léčby) - do úpravy potíží, řádově měsíce. Protože se jedná většinou o přetrvavající dispozici organizmu, doporučujeme aplikace v několika měsíčních intervalech preventivně
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: