You are here

Bércové vředy

Cíl aplikace: 

Podpořit hojivé regenerační procesy a vytvořit co nejlepší podmínky pro zhojení defektu a zlepšení životaschopnosti ohrožených tkání. Využít vasodilatační a hojivé účinky magnetoterapie.

Jde o rozpad povrchových tkání končetiny v důsledků cévních změn, nejčastěji při diabetu a dalších cévních poruchách.
 
Bércové vředy - výsledky léčby magnetoterapie Biomag®
[jwplayer|config=player4-3|file=/sites/default/files/video/finest-bercove-vredy.flv|image= /sites/default/files/video/snimek4.png]
 

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při bolestech střídat po 3 - 5 dnech diagnózu č. 1 - bolestivé stavy s diagnózou č.23 - bércový vřed a po zlepšení střídat po 1 týdnu diagnózu č. 23 - bércový vřed s diagnózou č. 28 - regenerace k podpoře hojení a udržování stavu.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Způsob aplikace: 

Viz. bod I - cukrovka a její komplikace, při bércových vředech bez přítomnosti cukrovky exponovat lokálně postiženou oblast a oblast hlavní přítokové tepny.

Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě
Aplikační body: