You are here

Aplikační bod R

Holenné vredy

Ide o rozpad povrchových tkanív končatiny v dôsledku cievnych zmien, najčastejšie pri diabete a ďalších cievnych poruchách.

Cíl aplikace: 

Podporiť hojivé regeneračné procesy a vytvoriť čo najlepšie podmienky pre zhojenie defektu a zlepšenie životaschopnosti ohrozených tkanív. Využiť vazodilatačné a hojivé účinky magnetoterapie.

Undefined
Způsob aplikace: 

Pozi bod I -cukrovka a jej komplikácie, pri vredoch predkolenia bez prítomnosti cukrovky exponovať lokálne postihnutú oblasť a oblasť hlavnej prítokovej tepny

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Pri bolestiach striedať po 3 – 5 dňoch diagnózu č. 1 – bolestivé stavy s diagnózou č.2 – medical program a po zlepšení striedať po 1 týždni diagnózu č. 2 – medical program s diagnózou č. 28– regenerácia pre podporu hojenia a udržovanie stavu.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlhodobo
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Aplikační body: 

Bércové vředy

Jde o rozpad povrchových tkání končetiny v důsledků cévních změn, nejčastěji při diabetu a dalších cévních poruchách.
 
Bércové vředy - výsledky léčby magnetoterapie Biomag®
[jwplayer|config=player4-3|file=/sites/default/files/video/finest-bercove-vredy.flv|image= /sites/default/files/video/snimek4.png]
 

Cíl aplikace: 

Podpořit hojivé regenerační procesy a vytvořit co nejlepší podmínky pro zhojení defektu a zlepšení životaschopnosti ohrožených tkání. Využít vasodilatační a hojivé účinky magnetoterapie.

Česky
Způsob aplikace: 

Viz. bod I - cukrovka a její komplikace, při bércových vředech bez přítomnosti cukrovky exponovat lokálně postiženou oblast a oblast hlavní přítokové tepny.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při bolestech střídat po 3 - 5 dnech diagnózu č. 1 - bolestivé stavy s diagnózou č.23 - bércový vřed a po zlepšení střídat po 1 týdnu diagnózu č. 23 - bércový vřed s diagnózou č. 28 - regenerace k podpoře hojení a udržování stavu.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě
Aplikační body: 

Špatné prokrvení dolních končetin, bolesti v lýtkách v klidu i při chůzi

Jedná se ve většině případů o cévní arteriální postižení s nedostatečným zásobením končetinyokysličenou krví a pomalým odstraňováním kyselých metabolitů z tkání. Výsledkem je neschopnost delší chůze a výrazná bolestivost, která brání v dalším pohybu.

Cíl aplikace: 

Potíže se často vyskytují u kuřáků a kromě vyloučení kouření je vhodná aplikace NPMP k dilataci cév, zlepšení výživy tkání a lepšímu zásobení kyslíkem. Magnetoterapie pomáhá zmírňovat bolest a udržovat co nejlepší cévní zásobení.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikovat na celou končetinu nejlépe ve vodorovné poloze.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
2-3 měsíce střídat po 3 - 5 dnech diagnózu č. 20 - ischémie končetin s diagnózou č. 2 - medical progr. a k udržovaní dlouhodobě diagnóza č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dle potřeby, dlouhodobě
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: