You are here

Bolesti vystřelující z oblasti hrudní páteře

Cíl aplikace: 

Mírnit bolest a působit protiotokově a protizánětlivě. Tím vytvářet podmínky pro zklidnění stavu a regeneraci.

Postižení páteře je jedna z nejčastějších stížností pacientů. Jde o stavy, kdy dochází k propagací bolesti až na přední stěnu hrudní. Příčinou bývá útlak kořenového nervu vyhřezlou ploténkou a degenerativní změny páteře.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Střídat po 1 týdnu diagnózu č. 1 - bolestivé stavy a diagnózu č. 8 - útlak nervů.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Způsob aplikace: 

Plochý aplikátor přikládáme na celou páteř a aplikujeme magnetické pole 3 - 4 x denně do vymizení bolesti. Pokud je bolest lokalizována v páteři jen na jedno místo, přikládáme plochý malý aplikátor. Pokud však bolest vystřeluje např. do DK, pak je nezbytné střídat dlouhý aplikátor nejen na páteř, ale i na celou délku dolní končetiny. Podávají-li se současně léky typu nesteroidních antirevmatik, což jest základní léčba (Diclofenac, Voltaren, Sur-gam atd.), tak se účinek těchto léků magnetickým polem zesiluje. Další současná rehabilitace je velmi vhodná.

Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a více, opakovaně
Aplikační body: