You are here

Aplikační bod Y

Bolesti vystreľujúce z oblasti hrudnej chrbtice

Postihnutie chrbtice je jedna z najčastejších sťažností pacientov. Ide o stavy, keď dochádza k propagácii bolesti až na prednú stenu hrudnú. Príčinou býva tlak na koreňový nerv poklesnutou platničkou a degeneratívne zmeny chrbtice.

Cíl aplikace: 

Mierniť bolesť a pôsobiť protiopuchovo a protizápalovo. Tým vytvárať podmienky pre upokojenie stavu a regeneráciu.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Plochý aplikátor prikladáme na celú chrbticu a aplikujeme magnetické pole 3 – 4 x denne do vymiznutia bolesti. Ak je bolesť lokalizovaná v chrbtici len na jedno miesto, prikladáme plochý malý aplikátor. Ak však bolesť vystreľuje napr. do DK, potom je nutné striedať dlhý aplikátor nielen na chrbticu, ale aj na celú dĺžku dolnej končatiny. Ak sa podávajú súčasne lieky typu nesteroidných antireumatík, čo je základná liečba (Diclofenac, Voltaren, Surgam atď.), tak sa účinok týchto liekov magnetickým poľom zosilňuje. Ďalšia súčasná rehabilitácia je veľmi vhodná.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Striedať po 1 týždni diagnózu č. 1 – bolestivé stavy a diagnózu č. 8 – tlak na nervy.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a viac, opakovane
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Osteoporóza

Ide o patologické rednutie kostí s následnými degeneratívnymi zmenami kostného tkaniva.

Cíl aplikace: 

Spomaliť rednutie kostí zlepšením prísunu okysličenej krvi a živín po vazodilatácii v exponovanej oblasti. Pomáhať tlmiť bolestivé prejavy. Magnetické pole podporuje a zvyšuje metabolické pochody vedúce k zlepšeniu stavu postihnutých kostí a kĺbov. Osteoporóza je jednou zo základných indikácií pre pulzové nízkofrekvenčné magnetické pole.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikovať na bolestivé kĺby a miesta. Rehabilitačnú liečbu podporiť zodpovedajúcim pohybovým režimom a príjmom nutných stavebných materiálov pre zachovanie kostného a väzivového tkaniva.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Pri bolestiach diagnóza č.1 – bolestivé stavy a dlhodobo diagnóza č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
podľa potreby
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Aplikační body: 

Bechterevova choroba (progresivná polyatritida)

Ide o systémové zápalové ochorenie s hlavným postihnutím chrbtice s poruchou imunity, ktoré má dlhodobý a postupne sa zhoršujúci priebeh. Vedie k výraznému obmedzeniu hybnosti a je sprevádzané výraznou bolesťou.

Cíl aplikace: 

Tlmiť bolesť a umožniť lepšiu pohybovú rehabilitáciu. Mierniť zápalové prejavy a brzdiť progresy ochorenia. Komplexná rehabilitačná starostlivosť je základom celoživotnej liečby. NPMP môže výrazným spôsobom napomôcť svojím protizápalovým, myorelaxačným a protidegeneratívnym účinkom.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Celoživotné, opakované a dlhodobé expozície celej chrbtice.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Pri akútnych bolestiach diagnóza č. 1 – bolestivé stavy a potom alebo pri neveľkých bolestiach ihneď diagnóza č. 11 – Bechterev.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlhodobo
Aplikační body: 

Degenerativní onemocnění míchy a nervů

Jde o celou řadu onemocnění na podkladě autoimunním, poinfekčním, toxickém i neznámé etiologie. Výsledkem jsou poruchy vedoucí k omezení hybnosti a postupné poškozování základních fyziologických životních funkcí.

Cíl aplikace: 

Cílem je využití NPMP ke zpomalení procesu degenerace. Pozitivně se ovlivňuje schopnost hojení a regenerace. Vhodná je souběžná kombinace NPMP a vhodných potravních doplňků (např. Novolecithin).

Česky
Způsob aplikace: 

Plošný aplikátor přikládat na celou oblast páteře, při použití menšího aplikátoru střídat postupně oblasti aplikace po celé páteři.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě
Aplikační body: 

Osteoporóza

Jde o patologické řídnutí kostí s následnými degenerativními změnami kostní tkáně.

Cíl aplikace: 

Zpomalit řídnutí kostí zlepšením přísunu okysličené krve a živin po vasodilataci v exponované oblasti. Pomáhat tlumit bolestivé projevy. Magnetické pole podporuje a zvyšuje metabolické pochody vedoucí ke zlepšení stavu postižených kostí a kloubů. Osteoporóza je jednou ze základních indikací pro pulzní nízkofrekvenční magnetické pole.

Česky
Způsob aplikace: 

Aplikovat na bolestivé klouby a místa. Rehabilitační léčbu podpořit odpovídajícím pohybovým režimem a příjmem nezbytných stavebních materiálů pro zachování kostní a vazivové tkáně.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při bolestech diagnóza č.1 - bolestivé stavy a dlouhodobě diagnóza č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dle potřeby
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Aplikační body: 

Bechtěrevova nemoc (progresivní polyartritida)

Jde o systémové zánětlivé onemocnění s hlavním postižením páteře s poruchou imunity, které má dlouhodobý a postupně se zhoršující průběh. Vede k výrazné omezení hybnosti a je provázena výraznou bolestí.

Cíl aplikace: 

Tlumit bolest a umožnit lepší pohybovou rehabilitaci. Mírnit zánětlivé projevy a brzdit progresy onemocnění. Komplexní rehabilitační péče je základem celoživotní léčby. NPMP může výrazným způsobem napomoci svým protizánětlivým, myorelaxační a protidegenerativním účinkem.

Česky
Způsob aplikace: 

Celoživotní, opakované a dlouhodobé expozice celé páteře.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při akutních bolestech diagnóza č. 1 - bolestivé stavy a poté nebo při nevelkých bolestech ihned diagnóza č. 11 - Bechtěrev.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě
Aplikační body: 

Bolesti vystřelující z oblasti hrudní páteře

Postižení páteře je jedna z nejčastějších stížností pacientů. Jde o stavy, kdy dochází k propagací bolesti až na přední stěnu hrudní. Příčinou bývá útlak kořenového nervu vyhřezlou ploténkou a degenerativní změny páteře.

Cíl aplikace: 

Mírnit bolest a působit protiotokově a protizánětlivě. Tím vytvářet podmínky pro zklidnění stavu a regeneraci.

Česky
Způsob aplikace: 

Plochý aplikátor přikládáme na celou páteř a aplikujeme magnetické pole 3 - 4 x denně do vymizení bolesti. Pokud je bolest lokalizována v páteři jen na jedno místo, přikládáme plochý malý aplikátor. Pokud však bolest vystřeluje např. do DK, pak je nezbytné střídat dlouhý aplikátor nejen na páteř, ale i na celou délku dolní končetiny. Podávají-li se současně léky typu nesteroidních antirevmatik, což jest základní léčba (Diclofenac, Voltaren, Sur-gam atd.), tak se účinek těchto léků magnetickým polem zesiluje. Další současná rehabilitace je velmi vhodná.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Střídat po 1 týdnu diagnózu č. 1 - bolestivé stavy a diagnózu č. 8 - útlak nervů.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a více, opakovaně
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Osteoartritida, artritida a Artróza a bolesti kolenních kloubů, špatné prokrvení u diabetiků

Jde o degenerativní změny kloubních tkání - kostí a chrupavek, které vedou k výrazné bolestivosti a omezení hybnosti poškozeného kloubu.

Cíl aplikace: 

Využít analgetický, protizánětlivý a vasodilatační efekt NPMP ke zlepšení trofiky tkání a omezení degenerativních pochodů. U diabetiků viz. bod I.

Česky
Způsob aplikace: 

Upřednostňovat nízké protibolestivé frekvence po delší dobu a teprve po dosažení útlumu bolesti využít regeneračních programů.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Proti bolesti střídat po 3 až 5 dnech diagnózu č.1 - bolestivé stavy s diagnózou č. 3 - artrózy kloubů a k ovlivnění cévního systému (po zmírnění bolestí) používat diagnózu č. 28 - regenerace. Lze dlouhodobě opakovat.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dle potřeby
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: