You are here

Cukrovka a komplikace cukrovky

Cíl aplikace: 

Hlavním cílem aplikace NPMP je předcházet a mírnit poškození cévního a nervového systému, ke kterému při cukrovce dochází.

Jde o metabolické onemocnění, kde dochází k postižení nervového a cévního systému orgánů a končetin - diabetická neuropatie a mikroangiopatie, které vedou ke změnám cévního systému a k nedostatečnému přísunu kyslíku a živin do tkání. V důsledku těchto změn dochází k rozsáhlým cirkulačním a metabolickým poruchám, které mají za následek až odumírání tkání (tvorbu bércových vředů, gangrén apod.).

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při bolestivém bércovém vředu 1-2 měsíce diagnóza č. 1 -bolestivé stavy a pak střídat po 1 týdnu diagnózu č. 22 - diabetická noha s diagnózou č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Způsob aplikace: 

Aplikujeme na oblast jater a slinivky a souběžně na končetiny s projevy mikroangiopatie. Při bércových vředech počítat po prvních aplikacích s nárůstem sekrece z rány (projev čištění a detoxikace).

Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě a opakovaně
Aplikační body: