You are here

Aplikační bod I

Cukrovka a komplikace cukrovky

 

Ide o metabolické ochorenie, kde dochádza k postihnutiu nervového a cievneho systému orgánov a končatín – diabetická neuropatia a mikroangiopatia, ktoré vedú k zmenám cievneho systému a k nedostatočnému prísunu kyslíka a živín do tkanív. V dôsledku týchto zmien dochádza k rozsiahlym cirkulačným a metabolickým poruchám, ktoré majú za následok až odumieranie tkanív (tvorbu vredov predkolenia, gangrén a pod.).

Cíl aplikace: 

Hlavným cieľom aplikácie NPMP je predchádzať a mierniť poškodenie cievneho a nervového systému, ku ktorému pri cukrovke dochádza.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikujeme na oblasť pečene a pankreasu a súbežne na končatiny s prejavmi mikroangiopatie. Pri vredoch predkolenia počítať po prvých aplikáciách s nárastom sekrécie z rany (prejav čistenia a detoxikácie).

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Pri bolestivom vrede predkolenia 1–2 mesiace diagnóza č. 1 –bolestivé stavy a potom striedať po 1 týždni diagnózu č. 22 – diabetická noha s diagnózou č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlhodobo a opakovane
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Cukrovka a komplikace cukrovky

Jde o metabolické onemocnění, kde dochází k postižení nervového a cévního systému orgánů a končetin - diabetická neuropatie a mikroangiopatie, které vedou ke změnám cévního systému a k nedostatečnému přísunu kyslíku a živin do tkání. V důsledku těchto změn dochází k rozsáhlým cirkulačním a metabolickým poruchám, které mají za následek až odumírání tkání (tvorbu bércových vředů, gangrén apod.).

Cíl aplikace: 

Hlavním cílem aplikace NPMP je předcházet a mírnit poškození cévního a nervového systému, ke kterému při cukrovce dochází.

Česky
Způsob aplikace: 

Aplikujeme na oblast jater a slinivky a souběžně na končetiny s projevy mikroangiopatie. Při bércových vředech počítat po prvních aplikacích s nárůstem sekrece z rány (projev čištění a detoxikace).

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při bolestivém bércovém vředu 1-2 měsíce diagnóza č. 1 -bolestivé stavy a pak střídat po 1 týdnu diagnózu č. 22 - diabetická noha s diagnózou č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě a opakovaně
Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Aplikační body: