You are here

Diabetická noha

V důsledku diabetu se vyvíjí diabetická neuropatie a mikroangiopatie - poškození drobných přívodních cév a výrazné zhoršení podmínek pro kvalitní zásobení tkání kyslíkem a živinami. Dochází k hromadění kyselých metabolitů ve tkáních a dalšímu zhoršování stavu. Výsledkem jsou trofické změny ve tkáních vedoucí až k bércovým vředům a amputacím.

Cíl aplikace: 

Tlumit bolest a zlepšit cirkulační poměry ve tkáních. Podporou cévního průtoku - dilatací cév dosahujeme zvýšený přísun kyslíku a živin a vyplavujeme nahromaděné kyselé metabolity. Tím zvyšujeme šanci končetiny na záchranu a zmírňujeme druhotné důsledky diabetu na cévní systém.

Způsob aplikace: 

Viz. bod I plus body S, T, V

Aplikační body: