You are here

Aplikační bod S

Diabetická noha

V dôsledku diabetu sa vyvíja diabetická neuropatia a mikroangiopatia – poškodenie drobných prívodných ciev a výrazné zhoršenie podmienok pre kvalitné zásobenie tkanív kyslíkom a živinami. Dochádza k hromadeniu kyslých metabolitov v tkanivách a ďalšiemu zhoršovaniu stavu. Výsledkom sú trofické zmeny v tkanivách vedúce až k vredom predkolenia a amputáciám.

Cíl aplikace: 

Tlmiť bolesť a zlepšiť cirkulačné pomery v tkanivách. Podporou cievneho prietoku – dilatáciou ciev dosahujeme zvýšený prísun kyslíka a živín a vyplavujeme nahromadené kyslé metabolity. Tým zvyšujeme šancu končatiny na záchranu a zmierňujeme druhotné dôsledky diabetu na cievny systém.diagnoza/diabetická-noha

Způsob aplikace: 

Viď. bod I plus body S, T, V

Slovensky
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Bolesti priehlavkov a členkov, opuchnuté členky, stavy po úrazoch, zlomeniny

Ide o traumatické zmeny v oblasti členkov s poškodením šliach, väzov a kostí.

Cíl aplikace: 

Mierniť bolesť a urýchľovať proces hojenia a rekonvalescencie.

Slovensky
Způsob aplikace: 

V akútnom štádiu tlmiť bolesť a pôsobiť proti opuchu. Následne stimulovať hojenie a regeneráciu. Pri zle hojacich sa zlomeninách predĺžiť expozície 15 až 25 Hz až na niekoľko hodín denne.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Pri bolestiach diagnóza č. 1 – bolestivé stavy a potom striedať po jednom týždni diagnózu č. 22 – diabetická noha a diagnózu č. 28 – regenerácia pre dohojenie.
Doporučený počet denních expozic: 
2 - 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
do ustúpenia bolestí, až do doliečenia (pri úrazoch)
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Bolesti nártů a kotníků, otoky kotníků, stavy po úrazech, zlomeniny

Jde o traumatické změny v oblasti kotníků s poškozením šlach, vazů a kostí.

Cíl aplikace: 

Mírnit bolest a urychlovat proces hojení a rekonvalescence.

Česky
Způsob aplikace: 

V akutním stádiu tlumit bolest a působit proti otoku. Následně stimulovat hojení a regeneraci. U špatně se hojících zlomenin prodloužit expozice 15 až 25 Hz až na několik hodin denně.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při bolestech diagnóza č. 1 - bolestivé stavy a poté střídat po jednom týdnu diagnózu č. 22 - diabetická noha a diagnózu č. 28 - regenerace k dohojení.
Doporučený počet denních expozic: 
2 - 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
do ústupu bolesti, až do odléčení (u úrazů)
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Diabetická noha

V důsledku diabetu se vyvíjí diabetická neuropatie a mikroangiopatie - poškození drobných přívodních cév a výrazné zhoršení podmínek pro kvalitní zásobení tkání kyslíkem a živinami. Dochází k hromadění kyselých metabolitů ve tkáních a dalšímu zhoršování stavu. Výsledkem jsou trofické změny ve tkáních vedoucí až k bércovým vředům a amputacím.

Cíl aplikace: 

Tlumit bolest a zlepšit cirkulační poměry ve tkáních. Podporou cévního průtoku - dilatací cév dosahujeme zvýšený přísun kyslíku a živin a vyplavujeme nahromaděné kyselé metabolity. Tím zvyšujeme šanci končetiny na záchranu a zmírňujeme druhotné důsledky diabetu na cévní systém.

Způsob aplikace: 

Viz. bod I plus body S, T, V

Česky
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: