You are here

Migrény

Cíl aplikace: 

Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole (NPMP), významným způsobem podporuje změnou metabolických poměrů detoxikaci organismu, výrazně podporuje regeneraci exponovaných tkání a má zásadní vliv na kvalitu krevního zásobení v exponované oblasti. Zlepšuje přísun krve a kyslíku a vyplavuje nežádoucí metabolity. Doporučujeme proto regenerační stimulaci oblasti jater, ledvin a cílený dietní a pitný režim. NPMP u migrén ovlivněním vegetativního systému výrazně snižuje počet záchvatů a snižuje spotřebu analgetik.

Pro migrénu jsou typické periodicky se opakující bolesti poloviny nebo celé hlavy. Bolest je záchvatovitá, často provázena nevolností a zvracením. Migréna má celou řadu forem a také celou řadu léčebných postupů k jejich ovlivnění. Častou příčinou jsou cévní anomálie v mozku a změny na podkladě poruch v oblasti krční páteře. Existuje ale řada pacientů s migrénou u kterých nebyla prokázána žádná z výše uvedených příčin a kteří často výborně reagují na celkovou detoxikaci organismu a na léčbu zaměřenou na podporu funkce jater. Jde pravděpodobně o proces vedoucí ke snížení látek v oběhu, které mohou být spouštěcím mechanismem cévních reakcí v mozkových cévách a tím migrénosních bolestí hlavy.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Společně aplikovat diagnózu č. 1 - bolestivé stavy na hlavu a páteř, lze střídavě (vždy po dvou aplikacích) doplnit o diagnózu č. 28 - regenerace na oblast jater.
Způsob aplikace: 

Doporučujeme aplikovat jednak na oblast hlavy a souběžně na krční páteř. U řady migrén se osvědčila souběžná expozice oblasti jater k podpoře detoxikačních pochodů.

Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
opakovat dle potřeby