You are here

Aplikační bod A

Zápal stredného ucha

Ide hlavne o chronické zápalové ochorenie stredného ucha s opakujúcimi sa infektmi u detí aj dospelých.

Cíl aplikace: 

Spočiatku sa zamerať na zníženie bolesti a potom zvyšovať podiel frekvencií vedúcich k hojeniu a protizápalovým efektom. Hojivé frekvencie použiť aj preventívne v období pokoja alebo začínajúceho nachladnutia. Cieľom je dobrá rekonvalescencia a obmedzenie recidívy ochorenia.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikovať na postihnuté miesto aplikátorom A1HLg alebo podľa možností iným plochým aplikátorom lokálne umiestniteľným.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
V akútnom štádiu diagnóza č. 1 – bolestivé stavy, potom (väčšinou po 1 – 2 týždňoch) až do vymiznutia ťažkostí diagnóza č. 2 – medical program.
Doporučený počet denních expozic: 
2 a více
Celkový orientační minimální počet expozic: 
(dĺžka liečby) - až do ustúpenia ťažkostí
Aplikační body: 

Stavy po mozgových príhodách

Popísané v aplikačnom bode A "mozgová cievna príhoda".

Cíl aplikace: 

Vasodilatací malých tepének a kapilárního řečiště se snažíme zlepšit přísun okysličené krve a její cirkulaci v mozku a vytvořit lepší podmínky pro normální funkci, hojení, regeneraci a zmírnit potíže a průběh nemoci. V prvních měsících po příhodě lze dosáhnout největšího zlepšení porušených funkcí. Kombinovat s další rehabilitací.

Slovensky

Detská mozgová obrna, spastické stavy

Ide o poruchy centrálnej regulácie hybnosti a vývoja hybnosti vzniknuté z poškodenia nezrelého mozgu v ranom vývojom období, teda pred pôrodom, počas pôrodu a skoro po ňom. Rozoznávame formy spastické a nespastické.

Cíl aplikace: 

Magnetické pole pri týchto stavoch navodzuje normotóniu. Najlepšie je začať okamžite po zistení stavu, veľmi často už u dojčiat. Kladné výsledky magnetoterapie boli prezentované v televízii už v roku 1987 a v Československej pediatrii.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Odporúčame aplikovať dlhodobo (celoživotne) a opakovane denne na celú chrbticu a hlavu pre podporu obnovy funkcie a reparáciu a na všetky partie tela, kde sú svalové kontraktúry pre dosiahnutie myorelaxačného efektu. NP magnetoterapiu využiť ako súčasť komplexnej rehabilitačnej starostlivosti.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 24 – mozgová dysfunkcia
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlhodobo a opakovane
Aplikační body: 

Tinitus - ušný šelest

Tinitus – ušné šelesty a piskoty. Príčinou ochorenia je dysfunkcia časti vnútorného ucha, väčšinou na podklade cievnych ischemických zmien.

Cíl aplikace: 

Cieľom je pomocou magnetoterapie ovplyvniť cievny systém a zlepšiť prísun kyslíka a živín a pokúsiť sa zachovať funkčné vlásočnicové bunky vnútorného ucha, čo vedie k úprave funkčných patologických prejavov, a minimalizovať ďalšie trvalé poškodenia. Je vhodné začať liečbu čo najskôr po vzniku ťažkostí. Ide prevažne o poruchu prekrvenia a poškodenie vnútorného ucha. Využívame hlavne vazodilatačný a celkovo hojivý účinok NPMP.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Odporúčame použiť solenoid a súbežné aplikácie na oblasť krčnej chrbtice plochým aplikátorom.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 21 – tinitus, po cca 10 dňoch je možné striedať každé 2–3 aplikácie s diagnózou č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2 - 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
(dĺžka liečby) dlhodobo a opakovane
Aplikační body: 

Roztrúsená mozgovomiechova skleróza

RS (roztrúsená skleróza) je zápalovo degeneratívne ochorenie CNS, pri ktorom dochádza k demyelinizačným procesom v CNS a klinické formy ochorenia sa členia podľa prevahy časti CNS, ktorá je najviac postihnutá. Pri tejto chorobe je najviac postihnutý mozog, ale aj miecha, tzn. celý centrálny nervový systém. Liečba je iba symptomatická.

Cíl aplikace: 

Magnetické pole zmierňuje niektoré ťažkosti. Cielená expozícia CNS a miechy magnetickým poľom vyvolá pozitívne zmeny dejov na bunkových membránach a taktiež zvýšenú sekréciu hormónu melatonínu. Dochádza k zlepšeniu stavu pacientov, a to hlavne u tých, ktorí trpia tzn. dysartriou, tzn. zlým a náročným vyjadrovaním, zdĺhavým spomínaním na otázku a zasekávaním pri rozprávaní. Upravujú sa biorytmy a spánok, umožňuje sa mozgu lepšie regenerovať. NPMP je vhodnou fyziatrickou metódou dopĺňajúcou celkovú starostlivosť o pacienta s RS a je aplikovateľná po celý čas ochorenia súbežne s ostatnou liečbou.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikáciu NPMP vykonávame aplikátormi striedavo na celú chrbticu a na oblasť hlavy. Toto vykonávame niekoľkokrát denne.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 24 – mozgová dysfunkcia – striedať po týždni s diagnózou č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlhodobo a opakovane
Aplikační body: 

Cievna mozgová príhoda

Funkčné a anatomické zmeny centrálneho nervového systému po cievnej príhode po stabilizácii stavu, kde je nádej na postupné zlepšenie až obnovenie poškodených funkcií cielenou rehabilitáciou.

Cíl aplikace: 

Vazodilatáciou malých tepničiek a kapilárneho riečiska sa snažíme zlepšiť prísun okysličenej krvi a jej cirkuláciu v mozgu a vytvoriť lepšie podmienky pre normálnu funkciu, hojenie, regeneráciu a zmierniť ťažkosti a priebeh choroby. V prvých mesiacoch po príhode je možné dosiahnuť najväčšie zlepšenie porušených funkcií. Kombinovať s ďalšou rehabilitáciou.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikovať na bod A a na bod č. X (najlepšie solenoidom) a na oblasť krčnej chrbtice. Začať s aplikáciami 10 minút 2x denne a cca po 10 dňoch prejsť na 2x30 minút denne. Je možné pridať aplikácie aj na končatiny v miestach najväčších ťažkostí – poruchy hybnosti a i.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 24 – mozgová dysfunkcia.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlhodobo a opakovane

Migrény

Pre migrénu sú typické periodicky sa opakujúce bolesti polovice alebo celej hlavy. Bolesť je záchvatová, často sprevádzaná nevoľnosťou a zvracaním. Migréna má celý rad foriem a taktiež celý rad liečebných postupov pre ich ovplyvnenie. Častou príčinou sú cievne anomálie v mozgu a zmeny na podklade porúch v oblasti krčnej chrbtice. Existuje však rad pacientov s migrénou, u ktorých nebola preukázaná žiadna z vyššie uvedených príčin a ktorí často výborne reagujú na celkovú detoxikáciu organizmu a na liečbu zameranú na podporu funkcie pečene.

Cíl aplikace: 

Nízkofrekvenčné pulzové magnetické pole (NPMP) významným spôsobom podporuje zmenou metabolických pomerov detoxikáciu organizmu, výrazne podporuje regeneráciu exponovaných tkanív a má zásadný vplyv na kvalitu krvného zásobenia v exponovanej oblasti. Zlepšuje prísun krvi a kyslíka a vyplavuje nežiaduce metabolity. Odporúčame preto regeneračnú stimuláciu oblasti pečene, obličiek a cielený diétny a pitný režim. NPMP pri migrénach ovplyvnením vegetatívneho systému výrazne znižuje počet záchvatov a znižuje spotrebu analgetík.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Odporúčame aplikovať jednak na oblasť hlavy, a súbežne na krčnú chrbticu. Pri viacerých migrénach sa osvedčila súbežná expozícia oblasti pečene pre podporu detoxikačných pochodov.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Spoločne aplikovať diagnózu č. 1 – bolestivé stavy na hlavu a chrbticu, je možné striedavo (vždy po dvoch aplikáciách) doplniť o diagnózu č. 28 – regenerácia na oblasť pečene.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
opakovať podľa potreby

Bolesť čeľustného kľbu

Väčšinou ide o bolesť v dôsledku degeneratívnych zmien čeľusťového kĺbu s typickým chrupnutím pri pohybe.

Cíl aplikace: 

Cieľom je tlmiť bolesť a prípadnú zápalovú zložku a dlhodobo brzdiť ďalšiu progresiu ochorenia. V aktuálnom štádiu tlmiť bolesť, pôsobiť myorelaxačne, protizápalovo a dlhodobo protidegeneratívne.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Je vhodné použiť malý aplikátor alebo pre obojstranné aplikácie použiť solenoid natiahnutím na krk.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
V akútnom stave diagnóza č. 1 bolestivé stavy a dlhodobo pre doliečenie a udržovanie stavu diagnóza č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2 - 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 - 20, dlhodobo
Aplikační body: 

Parkinsonizmus

Ide o chronické degeneratívne ochorenie CNS. Patologický stav je spôsobený zápalovými, toxickými alebo cievnymi zmenami v mozgu. Je charakterizovaný trasením, svalovou stuhnutosťou a stratou automatických pohybov. Obdobné platí i pro diagnózy jako roztroušená skleróza, Alzheimerova demence aj.

Cíl aplikace: 

Vazodilatáciou malých tepničiek a kapilárneho riečiska sa snažíme zlepšiť prísun okysličenej krvi a jej cirkuláciu v mozgu a vytvoriť lepšie podmienky pre normálnu funkciu, hojenie, regeneráciu a zmierniť ťažkosti a priebeh choroby.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikujeme na hlavu, hrudnú a krčnú chrbticu. Aplikujeme program PA a frekvencie podporujúce vazodilatáciu (oblasť hlavy a chrbtice).

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 24 – mozgová dysfunkcia – striedať po týždni s diagnózou č. 32 – ručná voľba, alternatívne pod dohľadom lekára voliť frekvenciu 60 Hz s rozkmitaním 10 Hz (rozkmitanie po pulzoch) na cca 30 min.
Doporučený počet denních expozic: 
2 a viac
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlhodobo a opakovane
Aplikační body: 

Stavy po mozkových příhodách

Popsáno v aplikačním bodě A "mozková cévní příhoda".

Cíl aplikace: 

Vasodilatací malých tepének a kapilárního řečiště se snažíme zlepšit přísun okysličené krve a její cirkulaci v mozku a vytvořit lepší podmínky pro normální funkci, hojení, regeneraci a zmírnit potíže a průběh nemoci. V prvních měsících po příhodě lze dosáhnout největšího zlepšení porušených funkcí. Kombinovat s další rehabilitací.

Česky

Stránky