You are here

Stavy po mozkových příhodách

Cíl aplikace: 

Vasodilatací malých tepének a kapilárního řečiště se snažíme zlepšit přísun okysličené krve a její cirkulaci v mozku a vytvořit lepší podmínky pro normální funkci, hojení, regeneraci a zmírnit potíže a průběh nemoci. V prvních měsících po příhodě lze dosáhnout největšího zlepšení porušených funkcí. Kombinovat s další rehabilitací.

Popsáno v aplikačním bodě A "mozková cévní příhoda".