You are here

Mozková cévní příhoda

Cíl aplikace: 

Vasodilatací malých tepének a kapilárního řečiště se snažíme zlepšit přísun okysličené krve a její cirkulaci v mozku a vytvořit lepší podmínky pro normální funkci, hojení, regeneraci a zmírnit potíže a průběh nemoci. V prvních měsících po příhodě lze dosáhnout největšího zlepšení porušených funkcí. Kombinovat s další rehabilitací.

Funkční a anatomické změny centrálního nervového systému po cévní příhodě po stabilizaci stavu, kde je naděje na postupné zlepšení až obnovení poškozených funkcí cílenou rehabilitací.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 24 - mozková dysfunkce.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Způsob aplikace: 

Aplikovat na bod A a na bod X (nejlépe solenoidem) a na oblast krční páteře. Začít s aplikacemi 10 minut 2x denně a cca po 10-ti dnech přejít na 2x30 minut denně. Lze přidat aplikace i na končetiny v místech největších potíží - poruchy hybnosti aj.

Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě a opakovaně