You are here

Parkinsonismus

Cíl aplikace: 

Vasodilatací malých tepének a kapilárního řečiště se snažíme zlepšit přísun okysličené krve a její cirkulaci v mozku a vytvořit lepší podmínky pro normální funkci, hojení, regeneraci a zmírnit potíže a průběh nemoci.

Jde o chronické degenerativní onemocnění CNS. Patologický stav je způsoben zánětlivými, toxickými nebo cévními změnami v mozku. Je charakterizován třesem, svalovou ztuhlostí a ztrátou automatických pohybů. Obdobné platí i pro diagnózy jako roztroušená skleróza, Alzheimerova demence aj.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 24 - mozková dysfunkce střídat po týdnu s diagnózou č. 32 - ruční volba, alternativně pod dohledem lékaře volit frekvenci 60 Hz s rozmítáním 10 Hz (rozmítání po pulzech) na dobu cca 30 min.
Doporučený počet denních expozic: 
2 a více
Způsob aplikace: 

Aplikujeme na hlavu, hrudní a krční páteř. Aplikujeme program PA a frekvence podporující vasodilataci (oblast hlavy a páteře).

Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě a opakovaně
Aplikační body: