You are here

Poruchy prokrvení dolních končetin

Cíl aplikace: 

Při působení NPMP dochází k efluxu Ca2+ iontů, což vede k povolení svalových cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vasodilataci. NPMP se hlavně osvědčuje u ischemické choroby dolních i horních končetin. Rozhodně nedochází k rekanalizaci již uzavřených cév, ale značně se rozšiřuje kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni. Zrychlení látkové výměn umožní rychlejší vstřebávání otoků a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému a protiotokovému (protiedémovému) působení. Viz. také bod R.

Poruchy prokrvení dolních končetin často souvisí s diabetickou polyneuropatií a mikroagiopatií, s aterosklerotickými změnami cév a s onemocněním tepen dolních končetin v důsledku kouření (Bürgerova nemoc).

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Střídat po 1 týdnu diagnózu č. 25 - polyneuropatie s diagnózu č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Způsob aplikace: 

Aplikujeme na oblast třísel – větvení velkých cév, a plošně na celou dolní končetinu.

Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě
Aplikační body: