You are here

Aplikační bod V

Poruchy prekrvenia dolných končatín

Poruchy prekrvenia dolných končatín často súvisia s diabetickou polyneuropatiou a mikroagniopatiou, s aterosklerotickými zmenami ciev a s ochorením tepien dolných končatín v dôsledku fajčenia (Bürgerova choroba).

Cíl aplikace: 

Pri pôsobení NPMP dochádza k efluxu Ca2+ iónov, čo vedie k povoleniu svalových ciev (najmä prekapilárnych zvieračov) a k následnej vazodilatácii. NPMP sa hlavne osvedčuje pri ischemickej chorobe dolných aj horných končatín. Rozhodne nedochádza k rekanalizácii už uzatvorených ciev, ale značne sa rozširuje kolaterálne riečisko v koži a vo svalovom tkanive. Zrýchlenie látkovej výmeny umožní rýchlejšie vstrebávanie opuchov a v danej oblasti dochádza zároveň k výraznému protizápalovému a protiopuchovému (protiedémovému) pôsobeniu. Pozri taktiež bod 18.

Undefined
Způsob aplikace: 

Aplikujeme na krčnú chrbticu, ramenný pletenec a nadklíček a na vlastnú končatinu.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Striedať po 1 týždni diagnózu č. 25 – polyneuropatia s diagnózu č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlhodobo
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Poruchy prokrvení dolních končetin

Poruchy prokrvení dolních končetin často souvisí s diabetickou polyneuropatií a mikroagiopatií, s aterosklerotickými změnami cév a s onemocněním tepen dolních končetin v důsledku kouření (Bürgerova nemoc).

Cíl aplikace: 

Při působení NPMP dochází k efluxu Ca2+ iontů, což vede k povolení svalových cév (zejména prekapilárních svěračů) a k následné vasodilataci. NPMP se hlavně osvědčuje u ischemické choroby dolních i horních končetin. Rozhodně nedochází k rekanalizaci již uzavřených cév, ale značně se rozšiřuje kolaterální řečiště v kůži a ve svalové tkáni. Zrychlení látkové výměn umožní rychlejší vstřebávání otoků a v dané oblasti dochází zároveň k výraznému protizánětlivému a protiotokovému (protiedémovému) působení. Viz. také bod R.

Česky
Způsob aplikace: 

Aplikujeme na oblast třísel – větvení velkých cév, a plošně na celou dolní končetinu.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Střídat po 1 týdnu diagnózu č. 25 - polyneuropatie s diagnózu č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dlouhodobě
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: