You are here

Aplikační bod L

Zánět močového mechúra, nočné pomočovanie u detí

Nočné pomočovanie môže mať rad príčin. Je možné očakávať veľký podiel psychiky. Nočné pomočovanie detí – enuréza – je to uznaný zdravotný stav, ktorým trpí viac než 5 miliónov detí v celej Európe – cca 10% všetkých sedemročných detí. V základnej patofyziológii enurézy sa uplatňujú tieto štyri faktory: funkcia močového mechúra, spánok, produkcia moču, genetika. Antidiuretická liečba – vstupuje do problematiky vzájomného vzťahu produkcie moču a enurézy.

Cíl aplikace: 

Pulzová magnetoterapia je tu indikovaná, ale nemôže pokryť všetko (môže tu byť výrazná psychická nadstavba a pod.). Využíva sa analgetický, spazmolytický, protizápalový a hojivý efekt NPMP. Ďalej bojovať proti infektom, dodržiavať pitný režim, režim spánku a ďalšie pokyny pediatra.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikovať NPMP na oblasť bedrovej chrbtice a močového mechúra denne a dlhodobo. Vhodné doplniť o aplikácie krčnej chrbtice a hlavy. Aplikáciou v bode 12 ovplyvniť prípadný zápalový podklad + pridať bod č. 25 pre ovplyvnenie psychicky podmieneného pomočovania. Obdobne je možné použiť aj na tlmenie zápalových procesov pri Crohnovej chorobe.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
V akútnom štádiu diagnóza č. 1 – bolestivé stavy, po ústupe akútnych ťažkostí striedať diagnózu č. 19 – zápal prostaty a diagnózu č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
do ustúpenia bolestí , až do doliečenia
Aplikační body: 

Zánět močového měchýře, noční pomočování u dětí

Noční pomočování může mít řadu příčin. Lze očekávat velký podíl psychiky. Noční pomočovánídětí - enuréza - je to uznaný zdravotní stav, jímž trpí více než 5 miliónů dětí v celé Evropě - cca 10% všech sedmiletých dětí. V základní patofyziologii enurézy se uplatňují tyto čtyři faktory: funkce močového měchýře, spánek, produkce moči, genetika. Antidiuretická léčba - vstupuje do problematiky vzájemného vztahu produkce moči a enurézy.

Cíl aplikace: 

Pulzní magnetoterapie je zde indikována, ale nemůže pokrýt všechno (může zde být výrazná psychická nástavba apod.). Využívá se analgetického, spasmolytického, protizánětlivého a hojivého efektu NPMP. Dále bojovat proti infektům, dodržovat pitný režim, režim spánku a další pokyny pediatra.

Česky
Způsob aplikace: 

Aplikovat NPMP na oblast bederní páteře a močového měchýře denně a dlouhodobě. Vhodné doplnit o aplikace krční páteře a hlavy. Aplikací v bodě L ovlivnit případný zánětlivý podklad + přidat bod Z k ovlivnění psychicky podmíněného pomočování. Obdobně lze použít i pro tlumení zánětlivých procesů u Crohnovy nemoci.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
V akutním stádiu diagnóza č. 1 - bolestivé stavy, po ústupu aktuvních potíží střídat diagnózu č. 19 - zánět prostaty a diagnózu č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
do ústupu bolesti , až do odléčení
Aplikační body: