You are here

Aplikační bod M

Zápal predstojnej žľazy, sexuálne dysfunkcie u mužov, hemeroidy

Benígna hypertrofia prostaty a zápal prostaty je časté ochorenie mužov, výskyt ktorého stúpa s vekom a začína cca od 50 rokov. Zväčšenie, opuch a zápalové zmeny vedú k sťaženému prietoku moču a tým k častému močeniu v malých dávkach. Výrazne obťažuje a je zvýšeným rizikovým faktorom aj pre vznik zhubného ochorenia prostaty.

Cíl aplikace: 

Využiť protiopuchový a protizápalový efekt nízkofrekvenčnej pulzovej magnetoterapie na podporu hojenia a obnovu normálnych funkcií.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Expozície vykonávať v sede na aplikátore, využiť stredné a vyššie frekvencie pre vazodilatačný, spazmolytický a protizápalový efekt.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 19 – zápal prostaty striedať po 1 týždni s diagnózou č. 28 – regenerácia. Diagnózu č. 19 je možné využiť aj pri zápalových procesoch Crohnovej choroby, odporúčame však aplikáciu vykonávať v ľahu.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
podľa potreby
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Zánět prostaty, sexuální dysfunkce u mužů, hemeroidy

Benigní hypertrofie prostaty a zánět prostaty je časté onemocnění mužů, výskyt který stoupá s věkem a začíná cca od 50-ti let. Zvětšení, otok a zánětlivé změny vedou ke ztíženému průtoku moče a tím k častému močení o malých porcích. Výrazně obtěžuje a je zvýšeným rizikovým faktorem i pro vznik zboubného onemocnění prostaty.

Cíl aplikace: 

Využít protiotokový a protizánětlivý efekt nízkofrekvenční pulzní magnetoterapie k podpoře hojení a obnově normálních funkcí.

Česky
Způsob aplikace: 

Expozice provádět v sedě na aplikátoru, využít střední a vyšší frekvence pro vasodilatační, spasmolytický a protizánětlivý efekt.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 19 - zánět prostaty střídat po 1 týdnu s diagnózou č. 28 - regenerace. Diagnózu č. 19 lze využít i u zánětlivých procesů Crohnovy nemoci, doporučujeme však aplikaci provádět vleže.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dle potřeby
Aplikační body: