You are here

Aplikační bod P

Syndróm karpálneho tunela

Ide o syndróm, kde dochádza k tlaku na nervovocievny zväzok a šľachy ohýbačov prstov v zúženom kanáli v oblasti zápästia a z toho vyplýva celý rad neurologických a pohybových ťažkostí a bolestivosť.

Cíl aplikace: 

Podporiť protiopuchovým a protizápalovým efektom uvoľnenie až odstránenie tlaku a regeneráciu poškodených tkanív.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aby bola nádej predísť nutnému chirurgickému riešeniu uvoľnenia nervu, je nutné začať s liečbou čo najskôr, a to tak, že celá ruka, vlastne celé zápästie, sa obalí do pozdĺžneho aplikátora. Lieči sa 4 – 5 x denne, a to počas niekoľkých týždňov. Vyvolávajúce príčiny vzniku tlaku sú okrem fyzickej námahy zápästia a ruky aj zmeny v oblasti nadklíčku a taktiež hormonálne zmeny u žien v období prechodu. Preto súbežne exponujeme okrem zápästia aj oblasť nadklíčku a u žien oblasť vaječníkov. Spočiatku uprednostniť nižšie – analgetické frekvencie a po útlme bolesti frekvencie zvyšovať na 15 – 25 Hz s cieľom pôsobiť protiopuchovo a hojivo. Aplikovať až do návratu plnej bezbolestivej pohyblivosti.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Striedať diagnózu č. 16 – karpálny tunel po 2 týždňoch s diagnózou č. 25 – polyneuropatia 1 týždeň.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
do doliečenia
Aplikační body: 

Syndrom karpálního tunelu

Jde o syndrom, kde dochází k útlaku nervověcévního svazku a šlach ohýbačů prstů v zúženém kanálu v oblasti zápěstí a z toho vyplývá celá řada neurologických a pohybových potíží a bolestivost.

Cíl aplikace: 

Podpořit protiotokovým a protizánětlivým efektem uvolnění až odstranění útlaku a regeneraci poškozených tkání.

Česky
Způsob aplikace: 

Aby byla naděje předejít nutnému chirurgickému řešení uvolnění nervu, je nutno začít s léčbou co nejdříve a to tak, že celou ruku, vlastně celé zápěstí, se obalí do podélného aplikátoru. Léčí se 4 - 5 x denně a to po několik týdnů. Vyvolávající příčiny vzniku útlaku jsou kromě fyzické námahy zápěstí a ruky i změny v oblasti nadklíčku a také hormonální změny u žen v době přechodu. Proto souběžně exponujeme kromě zápěstí i oblast nadklíčku a u žen oblast vaječníků. Zpočátku upřednostnit mírnění bolestí a po jejich útlumu působit protiotokově a hojivě. Aplikovat až do návratu plné bezbolestivé pohyblivosti.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Střídat diagnózu č. 16 - karpální tunel po 2 týdnech s diagnózou č. 25 - polyneuropatie 1 týden.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Celkový orientační minimální počet expozic: 
do doléčení
Aplikační body: