You are here

Ischemická choroba srdeční, stav po infarktu, po operaci bypassu, poruchy srdečního rytmu při ischémii

Cíl aplikace: 

Nízkofrekvenční pulzní magnetické pole (NPMP) mimo jiného ovlivňuje polarizaci červených krvinek. Krev, která prošla vytvořeným magnetickým polem, vykazuje větší schopnost vázat kyslík. Polarizace krvinek ovlivňuje svalový tonus žil, tepen a vlásečnic - dochází k vasodilataci a tím k dokonalému zásobení tkání okysličenou krví a živinami a k rychlejšímu odvodu toxických látek mimo buňky. Výrazně se zvyšuje parciální tlak kyslíku ve tkáních. NPMP pozitivně ovlivňuje plasticitu krvinek. Vlivem NPMP se zároveň snižuje riziko tvorby krevních sraženin. To vše má vliv na harmonizaci srdeční činnosti, oběhu a krevní tlak. U ischemické choroby srdeční je zlepšení prokrvení srdečního svalu základem léčby. Pulzní magnetoterapie zlepšuje zásobení srdečního svalu kyslíkem, působí proti vzniku trombů a tím může celkově pozitivně ovlivnit pacientův stav. Může být využita jako rehabilitační metoda k doplnění komplexní kardiologické léčby.

Uvedené poruchy mají společného jmenovatele a to - nedostatečné zásobení srdečního svalu kyslíkem. Výsledkem může být široká škála poškození a patologických projevů.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnózu č. 20 - ischémie končetin lze střídat po 1 týdnu s diagnózou č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2 až 3
Způsob aplikace: 

Pouze v případě zavedeného kardiostimulátoru pulzní magnetoterapii nedoporučujeme, protože může dojít ke změnám funkce přístroje s následnou poruchou rytmu. Ve výše uvedených případech srdečního onemocnění - pokud nemají kardiostimulátor - není důvod se magnetoterapie bát, naopak - lze očekávat snížení počtu záchvatů a bolesti u srdce, úpravu rytmu a celkové zlepšení zdravotního stavu. Aplikujeme většinou plochým aplikátorem vsedě na záda.

Odpovědi lékaře - specialisty na magnetoterapii: 
Celkový orientační minimální počet expozic: 
2 až 3 týdny pak týden pauza
Aplikační body: