You are here

Aplikační bod Z

Ischias, bolesti v bedrových kľboch a krížoch

Ide o tlak na nervový koreň v oblasti bedrovej a krížovej s typickým vystreľovaním bolesti do dolnej končatiny s výraznou akútnou bolesťou a obmedzenou pohyblivosťou. Často po prechladení a fyzickej záťaži pri nefyziologickej polohe. Pri chronickom stave ide o trvalé ťažkosti, ktoré sa prechodne zmiernia alebo zhoršujú. Bývajú častým dôsledkom degeneratívnych zmien chrbtice.

Cíl aplikace: 

Útlmom bolesti uľaviť a umožniť porovnanie nefyziologického postavenia stavcov a odstrániť tlak na koreňové nervy. Úľavou od bolesti umožniť ďalšiu pohybovú rehabilitáciu a podporovať regeneráciu a udržiavať dlhodobo únosný stav. NPMP svojím protiopuchovým, analgetickým a myorelaxačným účinkom môže výrazne urýchliť rekonvalescenciu a pri mnohých diskopatiách predchádzať chirurgickému zákroku.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Plošný aplikátor prikladať na bolestivú bedrovú oblasť alebo navliecť veľký solenoid. Pri zvýšenej citlivosti skrátiť dočasne trvanie aplikácií, ale aplikácie pomocou magnetoterapie neprerušovať.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Pri bolestiach diagnóza č.1 – bolestivé stavy a potom pre dohojenie diagnóza č. 7 - ischias.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a viac, opakovane
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Nočné pomočovánie detí

Popísané v bode L.

Cíl aplikace: 

Popísané v bode L.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Využiť spazmolytický, protizápalový a hojivý efekt NPMP. Súbežnou aplikáciou v bodeLovplyvniť prípadný zápalový podklad + bodom č. 25 ovplyvniť psychicky podmienené pomočovanie.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 19 – zápal prostaty.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
až do vyliečenia
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Zápalové ochorenie obličiek

Ide o zápalové ochorenie obličiek, ale aj o poškodenie obličiek v dôsledku cievnych zmien pri diabete.

Cíl aplikace: 

NPMP tu pôsobí protizápalovo a svojím vazodilatačným a hojivým účinkom predchádza chronicite a progresii ochorenia a urýchľuje efekt liečby. Môže byť využívaná na rekonvalescenciu a na prevenciu.

Slovensky
Způsob aplikace: 

Aplikácia na oblasť chrbta, obličiek a močového mechúra.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Striedať po 1 týždni diagnózu č. 12 – reumatizmus s diagnózou č. 28 – regenerácia.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
podľa potreby
Aplikační body: 

Noční pomočování dětí

Popsáno v bodě L.

Cíl aplikace: 

Popsáno v bodě L.

Česky
Způsob aplikace: 

Využít spasmolytického, protizánětlivého a hojivého efektu NPMP. Souběžnou aplikaci v bodě L ovlivnit případný zánětlivý podklad + bodem Z ovlivnit psychicky podmíněné pomočování.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Diagnóza č. 19 - zánět prostaty.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
až do odléčení
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: 

Ledvinová kolika

Nejčastěji jde o prudké spastické bolesti vznikající průchodem kamínku močovými cestami.

Cíl aplikace: 

Využít spasmolytické, analgetické a hojivé účinky magnetoterapie k rychlejšímu ústupu potíží souběžně s probíhající léčbou a hlavně k následnému doléčení.

Česky
Způsob aplikace: 

Viz. bod H.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při bolestech diagnóza č. 1 - bolestivé stavy a poté na doléčení diagnóza č. 7 - ischias.
Doporučený počet denních expozic: 
2, v akutním stadiu 3 i více
Celkový orientační minimální počet expozic: 
do ústupu akutních potíží
Aplikační body: 

Zánětlivá onemocnění ledvin

Jde o zánětlivá onemocnění ledvin, ale i o poškození ledvin v důsledku cévních změn u diabetu.

Cíl aplikace: 

NPMP zde působí protizánětlivě a svým vasodilatačním a hojivým účinkem předchází chronicitě a progresy onemocnění a urychluje efekt léčby. Může být využívaná k rekonvalescenci a k prevenci.

Česky
Způsob aplikace: 

Aplikace na oblast zad, ledvin a močového měchýře.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Střídat po 1 týdnu diagnózu č.12 - revmatismus s diagnózu č. 28 - regenerace.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
dle potřeby
Aplikační body: 

Ischias, bolesti v bedrech a křížích

Jde o útlak nervového kořene v oblasti bederní a křížové s typickým vystřelováním bolesti do dolní končetiny s výraznou akutní bolestí a omezenou pohyblivostí. Často po prochlazení a fyzické zátěži při nefyziologické poloze. Při chronickém stavu jde o trvalé potíže, které se přechodně zmírní nebo zhoršují. Bývají častým důsledkem degenerativních změn páteře.

Cíl aplikace: 

Útlumem bolesti ulevit a umožnit srovnání nefyziologického postavení obratlů a odstranit útlak kořenových nervů. Úlevou od bolesti, umožnit další pohybovou rehabilitaci a podporovat regeneraci a udržovat dlouhodobě únosný stav. NPMP svým protiotokovým, analgetickým a myorelaxačním účinkem může výrazně urychlit rekonvalescenci a u celé řady diskopatií předcházet chirurgickému zákroku.

Česky
Způsob aplikace: 

Plošný aplikátor přikládat na bolestivou bederní oblast nebo navléci velký solenoid. Při zvýšené citlivosti zkrátit dočasně dobu aplikací, ale aplikace pomocí magnetoterapie nepřerušovat.

Doporučené programy textové volby Biomag®: 
Při bolestech diagnóza č. 6 - bolesti páteře, nebo č. 1 - bolestivé stavy a poté na doléčení diagnóza č. 7 - ischias.
Doporučený počet denních expozic: 
2
Celkový orientační minimální počet expozic: 
15 a více, opakovaně
Nad dopisy zákazníků: 
Aplikační body: